Digitala checklistor

Aktiviteter som checklistor kan stödja och förenkla

Vi erbjuder digitala checklistor som kan anpassas helt och hållet till din franchise, från den högsta nivån i företaget ner till en lokal enhet. Här är några exempel.

N

Dagliga rutiner för öppning och stängning

N

Kontroller av rengöring

N

Kontroll av exponering och merchandising

N

Brandskydds- och säkerhetsronder

N

Aktiviteter som ska utföras före en kampanj

N

Rutiner varje vecka, månad eller kvartal

Se till att rutinuppgifter faktiskt utförs.

Med digitala checklistor kan du upprätthålla en jämn och hög kvalitet genom att se till att kritiska rutiner genomförs, kontrolleras och övervakas. Checklistor kommer att ge dina anställda stöd och vägledning när det kommer till vad de behöver göra och hur och när de behöver göra det.

Digitala checklistor kan skapas för alla typer av aktiviteter, och du kan ange vilken roll eller funktion som är ansvarig för att fylla i dem. Checklistor kan även skapas på ett återkommande schema så att du kan styra när och hur ofta checklistan ska aktiveras.

Checklistor kan skapas av den centrala ledningen och delas med alla lokala butiker eller restauranger. Alternativt kan du skapa mallar som lokala enheter kan anpassa och ta över. Checklistorna kan också visas på olika språk beroende på vilket land de delas till.

Omfattande rapporter ger ledningen information och återkoppling om avvikelser eller checklistor som inte har slutförts i tid. Rapporterna skapas i realtid så att du kan vidta åtgärder innan en mindre fråga blir ett stort problem.

Du kan styra åtkomsten till rapporter och olika detaljnivåer genom att ange åtkomsträttigheter.

Arbeta med en checklista

Så snart en ny checklista har aktiverats kommer de ansvariga medarbetarna att underrättas. De anställda fyller i checklistan genom att skriva ”OK” eller ”Inte OK” för varje kontrollpunkt, och de kan göra detta via en smartphone, en surfplatta eller en dator. De kan skriva kommentarer och bifoga foton eller videor med ytterligare information eller som bevis på att uppgiften har slutförts. Varje avslutad kontrollpunkt sparas med den anställdes namn och användar-ID. Olika användare kan fylla i olika kontrollpunkter i samma checklista.

Varje kontrollpunkt kan också kopplas till stödinformation – t.ex. verksamhetshandboken, utbildningsmaterial eller annan dokumentation – för att säkerställa att processerna följs korrekt. Detta kan ge stöd och vägledning till nyanställda så att de på ett säkert sätt kan utföra alla kontrollpunkter i enlighet med företagets riktlinjer.

This site is registered on wpml.org as a development site.